Degree :
آیتم های دیگر :

زمان تحویل دی وی دی سخنرانی های کنگره یک ماه بعد از پایان کنگره می باشد

قیمت نهایی :